Haber Detayı
20 Nisan 2022 - Çarşamba 16:49
 
BİNGÖL’DE 88 BİN ÇOCUK YAŞIYOR
Bingöl’de çocuk nüfusu 88 bin 129 olarak açıklanırken, hanelerin yüzde 54’ünde en az 1 çocuk bulunuyor.
SAĞLIK Haberi
BİNGÖL’DE 88 BİN ÇOCUK YAŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘İstatistiklerle Çocuk-2021’ verilerini paylaştı. 283 bin 112 nüfusu bulunan Bingöl’de 88 bin 129 çocuk nüfusunun bulunduğu bildirildi.

Bingöl’deki çocukların 24 bin 617’sinin 0-4 yaş grubunda, 25 bin 406’sının 5-9 yaş grubunda, 23 bin 798’inin 10-14 yaş grubunda, 14 bin 308’inin 15-17 yaş grubunda olduğu kaydedildi.

Ayrıca, toplam 76 bin 458 hanenin bulunduğu Bingöl’de, hanelerin yüzde 54,1’inde 0-17 yaş grubunda en az 1 çocuk bulunuyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN 26,9'UNU ÇOCUK NÜFUS OLUŞTURDU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun 51,3'ünü erkek çocuklar, 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında 41,8 ve 2021 yılında 26,9 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında 26,6, 2030 yılında 25,6, 2040 yılında 23,3, 2060 yılında 20,4 ve 2080 yılında 19,0 olacağı öngörüldü.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini 42,3 ile Şırnak ve 40,1 ile Ağrı izledi.

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 2020 YILINDA 1 MİLYON 112 BİN 859 OLDU

Doğum istatistiklerine göre; 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 112 bin 859 oldu. Doğan bebeklerin 570 bin 892'si erkek, 541 bin 967'si ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin 97,1'ini tekil, 2,9'unu ikiz, 0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZ İSMİ ZEYNEP OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Alparslan ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Asel oldu. Doğan erkek bebeklerin 7 bin 88'ine Yusuf, 6 bin 218'ine Alparslan, 5 bin 698'ine Miraç, kız bebeklerin 10 bin 63'üne Zeynep, 6 bin 448'ine Elif, 6 bin 432'ine ise Asel ismi verildi.

Türkiye'de 2021 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

BEŞ YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN NET OKULLAŞMA ORANI 56,9 OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranının, 2019/'20 öğretim yılında 71,2 iken 2020/'21 öğretim yılında 56,9 olduğu görüldü. Beş yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için 57,4, kız çocuklar için 56,3 oldu.

İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2020/'21 öğretim yılında 93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı 88,9 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı 87,9 oldu.

EĞİTİM KADEMELERİNDE OKUL TAMAMLAMA ORANLARI ARTTI

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2015/'16 eğitim ve öğretim döneminde 98,0 iken bu oran 2020/'21 eğitim ve öğretim döneminde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2015/'16 eğitim ve öğretim döneminde 93,7 iken bu oran 2020/'21 eğitim ve öğretim döneminde 97,1 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise 59,7'den 73,2'ye yükseldi.

Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2020/'21 eğitim ve öğretim döneminde bu oranın erkek çocuklar için 70,5, kız çocuklar için 76,0 olduğu görüldü.

ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIM ORANI 2021 YILINDA 82,7 OLDU

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013 yılında 50,8 iken 2021 yılında 82,7 oldu. İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların İnternet kullanım oranının 2013 yılında 53,7 iken 2021 yılında 83,9'a, kız çocukların İnternet kullanım oranının ise 2013 yılında 47,8 iken 2021 yılında 81,5'e yükseldiği görüldü.

DİJİTAL OYUN OYNAYAN ERKEK ÇOCUKLARIN ORANI 46,1 OLDU

Yaş grubu 6-15 olan çocukların 36,0'sı dijital oyun oynarken bu oran 6-10 yaş grubundaki çocuklarda 32,7, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise 39,4 oldu. Dijital oyun oynama oranı yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, 6-15 yaş grubundaki erkek çocukların dijital oyun oynama oranı 46,1 iken kız çocukların dijital oyun oynama oranı 25,4 oldu. Bu oran, 6-10 yaş grubu erkek çocuklarda 38,7, kız çocuklarda 26,4 iken 11-15 yaş grubu erkek çocuklarda 53,7 ve kız çocuklarda 24,4 oldu.

EN FAZLA OYNANAN DİJİTAL OYUN TÜRÜ SAVAŞ OYUNU OLDU

Düzenli dijital oyun oynayan 6-15 yaş grubundaki çocukların 54,3'ü savaş oyunu oynadığını belirtti. Savaş oyununu 52,0 ile macera/aksiyon, 41,8 ile strateji, 27,5 ile simülasyon, 26,5 ile spor ve 19,1 ile rol yapma oyunları izledi.

Düzenli dijital oyun oynadığını belirten 6-15 yaş grubu çocukların oynadıkları dijital oyun türleri cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların en fazla oynadığı oyun türünün 68,4 ile savaş oyunu, kız çocukların en fazla oynadığı oyun türünün ise 44,3 ile macera/aksiyon oyunu olduğu görüldü.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında 7,3 iken bu oran 2021 yılında 2,3'e düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında 0,5 iken bu oran 2021 yılında 0,1 oldu

YAŞ GRUBU 15-17 OLAN ÇOCUKLARDA İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI 16,4 OLDU

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2021 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı 16,4 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için 22,9 kız çocuklar için 9,5 olduğu görüldü.

BABASI VEFAT ETMİŞ ÇOCUKLARIN SAYISI 272 BİN 361 OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında 22 milyon 738 bin 300 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 272 bin 361, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 82 bin 968, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 451 olduğu görüldü.

KORUYUCU AİLE YANINDA BAKIMI SAĞLANAN ÇOCUK SAYISI 8 BİN 459 OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2021 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 302 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 978, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 8 bin 459 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2021 yılında 495 oldu.

BOŞANMA DAVALARI SONUCU VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUKLARIN ORANI 76,1 OLDU

Boşanma istatistiklerine göre; 2021 yılında boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin 76,1'inin anneye, 23,9'unun ise babaya verildiği görüldü.

TRAFİK KAZASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRENLERİN 8,8'İNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURDU

Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarının 15,3'ü ölüm ya da yaralanma ile sonuçlandı. Bu kazalarda toplam 4 bin 866 kişi yaşamını yitirirken ölen kişilerden 430'unu çocuklar oluşturdu. Yaş grubuna göre yaşamını yitiren çocuklar incelendiğinde, ölen çocukların 46,0'sının 0-9 yaş grubunda, 25,1'inin 10-14 yaş grubunda ve 28,8'inin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2021 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması 18,2 oldu. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; 23,9 ile İrlanda, 21,5 ile Fransa, 21,1 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; 15,8 ile İtalya, 15,9 ile Malta, 16,5 ile Portekiz ve Almanya oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Abdulkadir BEĞSARI

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: BİNGÖL’DE, 88, BİN, ÇOCUK, YAŞIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı