Haber Detayı
10 Temmuz 2020 - Cuma 20:13
 
Eğitim önündeki tehditler
Zararlı madde kullanımının artması, teknoloji bağımlılığı, mevzuatın sık değişikliği ve ücretli öğretmen uygulaması, Bingöl’de eğitim önündeki tehditler olarak belirlendi.
GÜNDEM Haberi
Eğitim önündeki tehditler

Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ‘2019-2023 Stratejik Planı’nda, Bingöl’de eğitimin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve eğitim önündeki tehditler sıralanarak yapılması gereken çalışmalara yer verildi.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan planda, okulların kaynak kullanım konusundaki yetkilerinin yetersizliğinden dolayı ihtiyaçların zamanında ve verimli karşılanması noktasında sorunlar oluştuğu belirtildi.

İşte Bingöl’de eğitimin güçlü, zayıf yönleri ve tehditler;

GÜÇLÜ YÖNLER

-Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kurslara erişim imkânının olması

-Yatılılık ve bursluluk imkânlarının yaygınlaşması

-İl genelinde öğrencilerin erişebilecekleri her kademe ve türde eğitim kurumlarının bulunması

-Taşımalı eğitim sisteminin varlığı

-Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği

-Proje okullarının varlığı

-Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği

-İlimiz proje ile yaşam kültürünün gelişmiş olması

-Kitap Okuma Saatlerinin uygulanması

-Resmi okullardaki eğitim hizmetlerinin ücretsiz olması

-Öğretim materyallerinin ücretsiz dağıtımı ve elektronik ortamdan erişime açık olması

-Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda evlerine yakın okullara yerleştirmeleri

-Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede olması

-Okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayısının standartlara uygun olması

-Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinin güçlü olması

-Teknolojik donanım ve gerekli altyapısının il genelinde yüksek bir oranda sağlanmış olması (DYS, E-Okul)

-Yaygın teşkilat ağı

-İlimizde yürütülmekte projeler ile birçok eğitim kurumumuzda gerçekleştirilen iyileştirmeler

-Okul/ kurum yatırımların yapılmasına yönelik taleplerin öncelikle karşılanıyor olması

-Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi sistemlerinin etkin kullanımı

-Okul sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına ilişkin çalışmaların yapılması

-Okullarda okul aile birliklerinin mevcut olması

-Yeniliğe, gelişime ve takım çalışmasına yatkın insan kaynağı

-Yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklığı Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri

ZAYIF YÖNLER

Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği

-Ortaöğretimde ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği

-Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği

-Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi

-Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi

-Bireyleri tanıma ve bireyin özelliklerini ön plana çıkaran öğretim

-Öğretmen sirkülâsyonu

-Paydaş Yönetim Stratejisi bulunmaması ve uygulama düzeyinin yeterliliği

-Ortaöğretimde erken terk ve devamsızlık oranlarının yüksek olması

-Özel eğitim kurumlarının yaygınlaşmamış olması

-İlin dinamiklerini yansıtan mesleki eğitim, kurum ve kurslarından yetişen personelin istihdam oranlarının düşük olmasının okullaşmaya olumsuz etkisi

Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu ve zorunlu derslerin oranının yüksek olması

-Ücretli öğretmen uygulamasının eğitim bölgesine göre ilimizde daha fazla oranda olması

-Öğretmenler için motive edici bir kariyer sisteminin kullanılmaması

-Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi

-Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici mekanizmaların yeterliliği

-Yönetici, öğretmen ve çalışanların motivasyon düşüklüğü

-Okul, arsa vb. konularda hayırseverlerin sayısının yetersiz olması

-Öğrencilerimizin akademik başarı düzeyinin düşük olması

-ĠĢ piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki alan/dalların belirlenememesi

-Öğretmenlerin hizmet içi eğitime yeterince katılmaması

-Deneyim kazanan öğretmenlerin tayin talebini azaltmaya yönelik teşviklerin bulunmayışı

TEHDİTLER

-Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerdeki öğrenci hareketliliği

-Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı

-Zararlı madde kullanımının artması

-İlimizin deprem kuşağında yer alması

-Mesleki ve teknik eğitime ilişkin olumsuz algı

-Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim konusunda yeterli bilgiye ve farkındalığa sahip olmaması

-Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ailelerin rehberlik hususunda yetersizliği

-Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı

-İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü

-Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin katkısının yetersiz olması

-Bazı okulların güvenlik sorunu

-Öğrenciler arasında kötü alışkanlıklar ve ekran bağımlılığı eğilimin giderek artması

-Medyada eğitim ve öğretime ilişkin çoğunlukla olumsuz haberlerin ön plana çıkarılması

-Eğitim sonunda istihdam sağlanamaması, girişimci kültürünün yetersizliği

-Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan hızlı değişim

-Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli düzeyde olmaması

-Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma alışkanlığının yetersiz olması

-Yükseköğretime geçiş sınavlarının temel becerileri değerlendirememesi

-Mevzuatın sık değişikliği

-Ücretli öğretmen uygulaması

-Kişiler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler

-Coğrafik ve iklimsel koşulların taşımalı eğitimi olumsuz etkilemesi

-Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması

-Kent merkezindeki okulların trafik ve gürültü sorunu

-Kırsaldan kent merkezine doğru yaşanan iç göçten dolayı öğrenci yoğunluğunun kent merkezinde artış göstermesi, mevcut eğitim kurumlarının ikili eğitim yapmak zorunda kalması

-Gelişen ve değişen teknolojiye uygun donatım maliyetinin yüksek olması.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Eğitim, önündeki, tehditler,
Yorumlar
Haber Yazılımı