Haber Detayı
20 Nisan 2021 - Salı 17:06
 
BİNGÖL NÜFUSUNUN YÜZDE 31’İ ÇOCUK
288 bin 768 nüfusu bulunan Bingöl’ün 88 bin 725 çocuk bulunuyor.
GÜNDEM Haberi
BİNGÖL NÜFUSUNUN YÜZDE 31’İ ÇOCUK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘İstatistiklerle çocuk-2020’ verilerini açıkladı. Verilere göre, 288 bin 768 nüfusu bulunan Bingöl’ün 88 bin 725 çocuk bulunuyor. Bu da, nüfusun yüzde 31,5’inin çocuk olduğunu gösteriyor. Bingöl’de, 0-4 yaş arasında 25 bin 514, 5-9 yaş arasında 25 bin 251, 10-14 yaş arasında 23 bin 810, 15-17 yaş arasında 14 bin 150 çocuk bulunuyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN 27,2'SİNİ ÇOCUK NÜFUS OLUŞTURDU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun 51,3'ünü erkek çocuklar, 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında 41,8 ve 2020 yılında 27,2 oldu.
Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında 26,6, 2030 yılında 25,6, 2040 yılında 23,3, 2060 yılında 20,4 ve 2080 yılında 19,0 olacağı öngörüldü.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini 42,8 ile Şırnak ve 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla; 17,3 ile Tunceli, 18,1 ile Edirne ve 18,7 ile Kırklareli oldu.

ÇOCUK NÜFUSUN 2020 YILINDA 28,7'SİNİN 5-9 YAŞ GRUBUNDA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında çocuk nüfusun 27,9'unun 0-4 yaş grubunda, 27,7'sinin 5-9 yaş grubunda, 27,0'ının 10-14 yaş grubunda ve 17,4'ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2020 yılında 26,9'unun 0-4 yaş grubunda, 28,7'sinin 5-9 yaş grubunda, 28,2'sinin 10-14 yaş grubunda ve 16,2'sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 2019 YILINDA 1 MİLYON 183 BİN 652 OLDU

Doğum istatistiklerine göre; 2019 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 183 bin 652 oldu. Doğan bebeklerin 606 bin 861'i erkek, 576 bin 791'i ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin 96,9'unu tekil, 3,0'ını ikiz, 0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında 91,6 iken 2019 yılında 97,0 oldu. Sezaryen doğumların canlı doğumlar içerisindeki oranı ise 2014 yılında 51,1 iken 2019 yılında 54,4 oldu.
BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZ İSMİ ZEYNEP OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; 2020 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Eymen ve Mustafa; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Elif oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Demir; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Tülin olduğu görüldü.
BEŞ YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN NET OKULLAŞMA ORANI 75,1 OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; beş yaş net okullaşma oranı, 2015/'16 öğretim yılında 67,2 iken 2019/'20 öğretim yılında 75,1 olarak gerçekleşti.
ORTAOKUL SEVİYESİNDE NET OKULLAŞMA ORANI 95,9 OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı, 2019/'20 öğretim yılında 95,9 oldu. Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocuklar için 95,7, kız çocuklar için 96,1 olduğu görüldü.

EĞİTİM KADEMELERİNDE OKUL TAMAMLAMA ORANLARI ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre, eğitim kademelerine ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2014/'15 eğitim ve öğretim döneminde 97,7 iken bu oran 2019/'20 eğitim ve öğretim döneminde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2014/'15 eğitim ve öğretim döneminde 94,1 iken bu oran 2019/'20 eğitim ve öğretim döneminde 97,7 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise 58,8'den 70,3'e yükseldi.
Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2019/'20 eğitim ve öğretim döneminde erkek çocuklar için 67,8, kız çocuklar için 72,9 olduğu görüldü.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında 7,3 iken bu oran 2020 yılında 2,7'ye düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında 0,5 iken bu oran 2020 yılında 0,1 oldu.

YAŞ GRUBU 15-17 OLAN ÇOCUKLARDA İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI 16,2 OLDU

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı 16,2 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkek çocuklar için 23,4 kız çocuklar için 8,6 olduğu görüldü.
YAŞ GRUBU 2-14 OLAN ÇOCUKLARIN EN FAZLA GÖRMEDE ZORLUK ÇEKTİKLERİ GÖRÜLDÜ

Türkiye Sağlık Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre; ailelerin beyanları doğrultusunda 2-14 yaş grubundaki çocukların 2,2 ile en fazla görmede zorluk çektikleri görüldü. Aynı yaş grubundaki çocukların 2,0'ının duymada, 1,5'inin öğrenmede, 1,4'ünün yürümede, 1,1'inin ise konuşmada zorluk çektikleri ifade edildi.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU ÇOCUKLARDA EN FAZLA GÖRÜLEN HASTALIK OLDU

Türkiye Sağlık Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre; çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde 0-6 yaş grubunda 35,9 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu 28,7 ile ishal, 9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, 6,9 ile kansızlık izledi.
Yaş grubu 7-14 olan çocuklarda da 29,4 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu 18,3 ile ishal, 14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları, 10,9 ile göz ile ilgili sorunlar izledi.
BABASI VEFAT ETMİŞ ÇOCUKLARIN SAYISI 269 BİN 202 OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; 2020 yılında 22 milyon 750 bin 657 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 269 bin 202, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 80 bin 798, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 518 olduğu görüldü.
KORUYUCU AİLE YANINDA BAKIMI SAĞLANAN ÇOCUK SAYISI 7 BİN 864 OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre; 2020 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 524 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 481, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2020 yılında 493 oldu.
BOŞANMA DAVALARI SONUCU VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUKLARIN ORANI 75,8 OLDU

Boşanma istatistiklerine göre; 2020 yılında boşanan çiftlerin sayısı 135 bin 22 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin 75,8'inin anneye, 24,2'sinin ise babaya verildiği görüldü.
ÇOCUKLAR EN FAZLA DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENMELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2019 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubundaki çocuk ölüm sayısı 2019 yılında bin 326 oldu. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 877 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 684 çocuk, konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili anomaliler nedeniyle 509 çocuk hayatını kaybetti.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,1 OLDU

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2009 yılında bebek ölüm hızı binde 13,9 iken 2019 yılında binde 9,1'e düştü. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, 2009-2019 yılları arasında bebek ölüm hızının erkek bebekler için binde 14,6'dan binde 9,8'e, kız bebekler için binde 13,1'den binde 8,4'e düştüğü görüldü.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2009 yılında binde 17,7 iken 2019 yılında binde 11,2'ye düştü. Beş yaş altı ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde; 2009-2019 yılları arasında beş yaş altı ölüm hızının erkek çocuklar için binde 18,5'ten binde 12,0'a, kız çocuklar için binde 16,8'den binde 10,3'e düştüğü görüldü.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: BİNGÖL, NÜFUSUNUN, YÜZDE, 31’İ, ÇOCUK,
Yorumlar
Haber Yazılımı