6 -10 Aralık 2023 arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halkoyunları Federasyonunca düzenlenen yıldızlar ve gençler halkoyunları yarışmasında ilimiz Dermekler Spor Kulübü halkoyunları ekibi 1.cilik elde etmiş, şüphesiz ki elde edilen bu başarı bizleri, camiaya gönül verenleri ve Bingöllüleri ziyadesi ile memnun ve mutlu etmiştir.

Emek veren yönetici, çalıştırıcı ve oyuncuları tebrik ediyor,bundan sonrada nice başarılar elde ederek Bingöl folklorünün bilinen,tanınan ve rağbet gören gelecek kuşaklara da miras kalan  kültürümüzün vazgeçilmezliğini hafızalarda yer edinmesine vesile teşkil edecektir. Bu vesile ile halkoyunlarımız ile ilgili acizane düşüncelerimi sizlerle paylaşmak adına amaçlanan kriterleri açıklamak üzere şunları söyleyebilirim.

Bilindiği gibi halkoyunları kültürel ve sportif bir uğraştırma.Bu dalda spordan ziyade sanat ve kültür vardır. Oyun düzenlemeleri sahneleme sanat yönünü, diğer özellikleri ise kültürel yönü ifade etmektedir. Kültürümüzün birer parçası olan halkoyunlarımızın zenginliği nedeniyle artık ilkokullardan üniversitelere ve Belediyelere kadar birçok kurum ve kuruluşun faaliyet alanına girmiş bulunmaktadır.Oyunlar sahne uygulamaları ile bir çok değişikliğe uğramış,görünüm bakımından zenginleşmiş olarak görünsede otantik anlamda bazı değerlerin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalma görüntüsü vermektedir.


Yöresel olarak Bingöl halk kültürünün,oyun ve folklorünün ilgililer ve yetkililer tarafından derlenmesi,arşivlendiği,öğretilmesi,sahnelenmesi arzulanmaktadır.(Bilimsel anlamda) Bu konuda uzman kişiler,bilim insanları, üniversitelerde ilgi duyanların bir araya gelip fikirlerini beyan etmeleri,bilgi alışverişlerinde bulunmaları netice itibariyle gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde ulaştırmak gibi çalışma arzulanmaktadır. Oysaki kültür bakanlığının halk kültürlerini araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü, üniversitelerimizin halkoyunları bölümlerinden fevkalade yararlanılabilir.

Bilimsel bir çalışma ile oyunlarımız tescillenmeli Halihazırda Kartal oyunumuz Bingöl'e mal olmuş, diğer oyunlarımızın özü,kökü Bingöl olmasına rağmen komşu bir ilimiz tamamen sahiplenmiş bulunmakta oysa  1928 - 1994 yılları arasında yayınlanmış değişik kaynaklarda oyunlarımızın isimleri zikr edilmektedir.İlimizde  halkoyunlarına gönül vermiş spor kulüplerimizin varlığı elbetteki gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmede önemli etkendir. Ancak arzumuz odurki yukarıda beyan edilen hususlarında dikkate alınması. Bu vesile ile Bermeki Spor Kulübü başkanı Yunus kardeşim ve ekibini tekrar kutluyor,camiaya  selam ve sevgilerimi sunuyorum.