Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen ancak bugüne kadar yeterince kazı çalışmaları yapılmadığı için tarihi toprağın altında kalan Bingöl’de yeni bir höyük tespit edildi. Bingöl’de bulunan kaleler ve höyükler toprak altında kalarak yok olurken, kazı çalışmaları yapılması durumunda ilin tarihi kimliğine ve turizmine önemli katkılar sağlayabilecek bu önemli yapılar gün yüzüne çıkarılabilir.

Bingöl-Genç karayolu kenarında bulunan ve yıllardır hiçbir kazı çalışması yapılmayan Samantepe Höyüğü, Prof. Dr. Veli Sevin’in 1980’li yıllarda bölgede yaptığı yüzey araştırmalarında tespit edilirken, Samantepe Höyüğü’nün bölgenin en büyük höyüklerinden biri olduğu yazılı kaynaklarda yer aldı. Özel bir mülkiyette bulunurken Samantepe Höyüğünün gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması için bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı.

YENİ BİR HÖYÜK TESPİT EDİLDİ

Samantepe Höyüğünden sonra Güveçli Köyünde de höyük tespit edildi. Güveçli Höyüğü olarak adlandırılan höyük, arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alındı.

Bingöl Merkez Güveçli Köyü’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanda, daha önce taşınmaz kültür varlığı olarak kayıt altına alınan Höyük, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla ‘I. derece arkeolojik sit alanı’ olarak tescil edildi.

Koruma altına alınan Güveçli Höyüğü ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “Güveçli Höyüğü, Bingöl-Diyarbakır yolu üzerinde Genç İlçesine varmadan sol tarafta kalmaktadır.  Höyük üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamakla beraber höyüğün hemen güney tarafında TOKİ konutları yer almaktadır. Höyük olarak tespit edilen alan iki tepeden oluşmaktadır. Alanda yapılan incelemelerde bol miktarda seramik parçalarına rastlanılmış olup Höyük çevresinde ve üzerinde gerek iş makineleri ile, gerekse insan gücü ile oldukça fazla kazı yapıldığı, ayrıca höyüğün bulunduğu alan içerisinde iki tepenin birleşim noktasında yol açıldığı anlaşılmıştır. Alanda yapılan yoğun kaçak kazılar sebebiyle birçok taşın ve seramik parçasının yerinden oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca höyük üzerinde yer yer kemik parçalarına rastlanılması alanın nekropol (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) özelliği de gösterebileceğini düşündürtmektedir.”

Ömer ŞANLI