Bingöl'ün Karlıova İlçesinde kurulması planlanan rüzgar enerji santrali için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.
Son dönemlerde güneş enerji santralleri ve rüzgar enerji santrallerine yönelik yatırımlar artmaya başladı. Bu kapsamda Karlıova İlçesi Kaynarpınar ve Taşlıçay Köyleri mevkiinde güneş enerji santrali kurulması planlanıyor.
Proje tanıtım dosyasında, kurulacak güneş enerji santralinin proje bedeli 551 milyon TL olarak belirtilirken, proje ile ilgili şu bilgilere yer verildi; “Kaynarpınar RES ve EDT kapsamında 6 adet rüzgar türbini kurulması planlanmaktadır. Söz konusu türbinler 5 MWm/5 MWe gücünde olup, tesisin toplam kapasitenin ise 30 MWm / 30 MWe olması planlanmaktadır. Bahse konu proje kapsamında 1466,40 hektarlık Santral sahası içerisinde 6 adet rüzgar türbini ve santral sahasının 0,11 hektarlık kısmında 30 MWe / 30 MWh gücünde elektrik depolama tesisi kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır.”

ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

Rüzgar enerji santrali ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Bingöl’ün Karlıova İlçesi Kaynarpınar ve Taşlıçay Köyleri mevkiinde Özyapıcılar Turizm Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan ‘Kaynarpınar Rüzgâr Enerji Santrali (30 MWm / 30 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (30 MWe / 30 MWh)’ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Bingöl Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.
Abdulkadir BEĞSARI