Herkes gibi bende zaman zaman çeşitli zamanlarda il dışına çıkıyorum.

Yenişehir Mahallesi Bingöl'ümüzün kuruluşundan bu yana merkez mahalle konumunda görülüyor. 

Ülkemizin diğer illerindeki merkez mahalleler emsalinde olduğu biliniyor. 

Mülki ve yerel yönetim birimlerinin üst yöneticileride burada.

Şehrin ekonomik faaliyetlerinin döndüğü çarşımızda, ilimizin herhangi bir mahallesinde " ben çarşıya gidiyorum denildiğinde" biliyoruz ki Yenişehir Mahallesi'ne geliniyor.

Şehrin günlük nüfus hareketliliği ve araç trafiğinin hareket yoğunluğu burada.

Bütün sosyal, kültürel, politik faaliyetlerin organizasyonları (karşılama, miting, festival, etkinlikler vb.) mahallemiz ya da sınırlarına komşu alanlarda yapılıyor. 

Rekreasyon zamanlarını hemşehrilerimiz gün içerisinde Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde yürüyüş yaparak ya da bir kahve ya da parkta geçiriyor çoğu zaman.

Yaklaşık sekiz bine yakın sakini barındırıyor. 

Bitişik nizam halinde çok katlı binalar yoğunlukta.

Hemen hemen mahallenin tamamı ticari alan.

Başta Ulu Camii olmak üzere üç camii ve iki taziye evimiz, ikisi lise,  orta ve ilkokul olmak üzere dört okulumuz var, bir aile sağlık merkezi, bir diş hastahanesi ve faaliyeti sınırlı eski hastahane var.

Çok sayıda zincir market ve AVM var. 

Yeraltı kapalı çarşısı ile İrili ufaklı birçok işyeri ve işletme mevcut.

İhtiyacı karşılamamakla beraber üç adet aile ve çocuk oyun alanı olan parkımız var.

Toplamda sekiz cadde yolları asfalt döşeli Cumhuriyet, Feyzullah Karaarslan, Hastane, Haydar Ünsal, İnönü , Mehmet Akif Ersoy, Özgürlük , Selahattin Kaya Cadde'miz.

Yirmiyedi yolları çoğunlukla kilitli taş döşeli sokağımız var. Aşiyan, Ayaz , Bilginler, Cemre , Çağ, Çevlik, Divan, Ekin, Evliya Çelebi, Furkan, Güldiken, Gültepe, Hal, Hikmet,  Kutluay , Mehtap, Melikşah, Meram, Mercan, Murat, Nehir, Petek, Sefa, Soğuksu, Şirnan, Yaren, Yeşim Sokağı'mız.

Cadde, sokak ve kaldırımlarımızın önemli bir kısmı deforme olmuş durumda tadilat ve yenilenmeye ihtiyaç duyuyor.

Kimi yerlerde aydınlatma direği eksikliği yetersiz, kimi yerlerde trafik ışığına ihtiyaç var.

Otopark sorunu olduğundan araçlar kaldırımlara park ediliyor, bu durum mahalle sakinleri ve mahallemize gelen misafirlerine kaldırımları kullanma konusunda sıkıntı oluşturuyor.

En önemli sorunlardan biride evsel atıkların temizlik personelleri tarafından alınana kadar depolanması sorunu çöp konteyneri ve kutuları eksikliği görüntü ve çevre kirliliğine neden oluyor.

Birde mobil telefon şebekelerinde büyük çoğunlukla şebeke sorunu yaşanıyor. 

Ne demiştik kıssadan hisse alacak olursak.

Güzel ülkemizin diğer illerindeki başat mahallelere emsal.

İstanbul'un Taksimi, Ankara'nın Çankaya'sı, Elazığ'ın İzzet Paşa'sı, Diyarbakır'ın Ofis'i gibi.

Bu emsal olma durumunun tam olarak  sağlanabilmesi için bu sorunların en acil tarafından giderilmesi gerekiyor. 

Ben inanıyorumki bugüne kadar belki gözden kaçmış, belkide plan, program dahilinde giderilmesi konusunda zaman sorunu yaşayan bu hizmetleri getiren yetkililerimiz en acil tarafından sorunları giderecek ve güzel ülkemizin diğer illerindeki başat mahallelere emsal duruma Yenişehir Mahallesi'ni getirerek, Yenişehir Mahallesi sakinlerinin özlemini duyduğu daha kaliteli fiziksel  ve sosyal şartları en iyisinden oluşturacaklardır.

Yenişehir Mahallesi sakinleri ve  Bingöl'ümüzün her köşesinde yaşayan herkes en güzel ve en iyi hizmetleri hakkediyor. 

Yenişehir Mahallesi'ne ve Bingöl'ümüzün her köşesine hizmet  götüren mülki ve yerel yönetimin en üst yöneticisinden, müdürüne, mühendisine, işçisine, memuruna kadar herkes en içten sevgilerimizi ve değeri hakkediyor. 

"Derya'da damla olsun hizmetleri yerine ulaştırıp katkı sunan herkese yapılan ve yapılacak her hizmet için teşekkür ederim.