"Başkasına yararı tanınmaksızın dokunan insan en kusursuz insandır."

Babası fakir bir adamdı.

On yedi çocuklu ailesini mum yaparak geçindirmeye çalışıyordu.

Babası, onun doktor olmasını istiyordu.

Fakat parasızlık onu  on  yaşında iken okulu terketmeye zorladı.

Matbaacı olan ağabeyinin yanında çalışmaya başladı. 

Yemeklerinden fedakarlık yaparak kitaplar satın aldı.

Kendi kendini  yetiştirdi.

Akıllı kimdir?  Herkesten öğrenen.

Güçlü kimdir? Hırslarını yenen.

Zengin kimdir ? Halinden memnun olan.

Peki, halinden memnun olan kimdir ? Hiç kimse." Diye düşünürdü.

Çocukluk, gençlik derken zaman su gibi aktı.

Çalıştı, çabaladı yokluktan varlığa kavuştu.

Kazancının büyük kısmını hayır işlerine yatırdı.

Başarılarının yanında,  uzak görüşlü, öngörülü bir insandı.

Vasiyeti ile uzak görüşlü olduğunu ispatladı.

Doğum yeri olan şehrine, ölümünden kısa bir müddet önce zamanının değeri ile bir miktar para miras bıraktı.

Fakat bu mirasa yüz sene kimse dokunmayacaktı.

Yüz sene sonra bir miktar parası dörtyüz kat olmuştu. 

Yüz sene sonra mirasının dörtte üçü ile okullar, hastahaneler yapılmasına vesile oldu.

Kalan mirasın dörtte birini ise ikinci yüzyıl için saklanmasını istedi.

Mirasın dörte biri  ikinci yüzyılın yarısına tekabül eden zamanda milyar katlara ulaştı.

Hayır işlerinin bu şekli ile  gösterişten uzak nasıl yapılacağının ilkörneğiydi.
 
Bir mektubunda az para ile sıkıntıya düçar olmuş ihtiyaç sahibi olanları teşhir etmeden, incitmeden sürekli hayır işlemenin yolunu gösterdi.

Mektubunda muhatabına hitaben, 

"Efendim : 

"Durumunuz  beni derinden üzdü ve bundan böyle ilişikte bir miktar para gönderiyorum."

"Böylesine bir meblağı size yardım olarak verdiğimi söylemek istemiyorum; size sadece borç veriyorum."

"Düzlüğe çıktığınız zaman, eminim, borçlarınızı ödemenize imkan sağlayacak şartlara ulaşmaya çalışacaksınız."

"O zaman, sizin şimdiki durumunuzdaki gibi samimi bir insana rastladığınız zaman, bana olan borcunuzu o kimseye ödeyin, ve  o kimseden, benim sizden istediğim tarzda, size olan borcunu sıkıntı içinde bulunan bir diğerine vermesini isteyiniz."

"Ümit ediyorum  ki, bu işlem, onu durduracak bir hileķâra rastlayıncaya kadar kadar pek çok el değiştirecektir."

"Bu az bir para ile çok fazla hayır işi yapmak için benim tavsiyem."

"Hayır işlerine çok para yatırabilecek kadar imkan içinde değilim, ve bundan böyle, az bir para ile çok hayırlar yapabilmek için böylesine hareket etmeye mecburum."

"İstikbaldeki refahınız için en iyi dileklerimle hürmetlerimi sunarım." diyordu.