Haber Detayı
14 Ağustos 2020 - Cuma 19:32
 
“Kredi, gider olarak kaydedildi”
İl Özel İdaresi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında 2009 yılında imzalanan protokol gereği, kurum tarafından vakfa 351 milyon TL ödenek verildi. 2017 Sayıştay Raporlarına da yansıyan bu ödeneğin, ortak projenin kredi niteliğinde yürütülmesi ve bu nedenle yapılan aktarmaların kurum alacakları hesap grubunda izlenmesi gerekirken, doğrudan bütçe gideri olarak muhasebeleştirildiği belirtildi.
GÜNDEM Haberi
“Kredi, gider olarak kaydedildi”

Tartışma konusu olan ödenekle ilgili Sayıştay Raporunda şu ifadelere yer verildi: “Bingöl İl Özel İdaresi ile ... Vakfı arasında, yoksullara mikro kredi verilmesi hizmetinin ortaklaşa hizmet projesi şeklinde yürütülmesi maksadıyla 20.04.2009 tarihinde "Protokol" imzalanmıştır. Protokolün "Tarafların Yükümlülüklerini” düzenleyen 4'üncü maddesinin “İdarenin Yükümlülükleri” başlıklı (A) fıkrasında; “Uygulamanın gelişmesine uygun olarak, ihtiyaç duyulacak ilave fonun sağlanması için Valilik ve Vakıf gayret gösterecektir. Bu protokol gereği aktarılan kaynak, Vakfa bir doğrudan kaynak aktarımı veya bağış olmayıp, ortak hizmet projesi olan mikro kredi içindir." denilmektedir. Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından mikro kredi projelerinde kullanılmak üzere 2009 yılında 81.000,00-TL, 2010 yılında 45.000,00-TL, 2011 yılında 25.000,00-TL, 2014 yılında 50.000,00-TL, 2015 yılında 50.000,00-TL, 2016 yılında 50.000,00-TL ve 2017 yılında ise 50.000,00-TL olmak üzere toplam 351.000,00-TL ödenek vakıf hesabına aktarılmıştır. Konuyla ilgili belgelerin incelenmesi neticesinde; ortak projenin kredi niteliğinde yürütülmesi ve bu nedenle yapılan aktarmaların kurum alacakları hesap grubunda izlenmesi gerekirken, doğrudan bütçe gideri olarak muhasebeleştirildiği ve mali tablolar yerine sadece yazışmalar ile izlenilebildiği tespit edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “13 Kurum Alacakları” hesap grubunu açıklayan 100’üncü maddesinde; “Bu hesap grubu, kurumca yasal yetkilere dayanılarak verilen borçlardan faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen alacakların izlenmesi için kullanılır.” denilmekte “23 Kurum Alacakları” hesap grubunu açıklayan 172’nci maddesinde de bu nitelikteki alacaklardan vadesi 1 yıldan uzun olanların izlenmesi için kullanılacak hesaplar hususunda açıklamalarda bulunulmaktadır. Aynı Yönetmelik'in 101 ve 173’üncü maddelerinde de kurumca nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacaklarının izlenmesi için 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı ile 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabının kullanılması öngörülmüştür. Bingöl İl Özel İdaresi ile ... Vakfı arasında devam etmekte olan protokol uyarınca idarenin alacağı niteliğini sürdüren verilmiş mikro kredilerin, Yönetmelik’in yukarıda bahsi geçen hükümleri gereğince, vadeleri 1 yıldan uzun süreli olduğundan 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabında izlenmesi gerekirken doğrudan gider kaydedilerek muhasebeleştirilmesi ve bu alacakların 2017 yılı içerisinde kurumun alacağı olarak kayıtlarda yer almaması nedeniyle, yıl içinde ve yılsonunda düzenlenen mali tablolarda 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı, 351.000,00-TL tutarında gerçek durumu yansıtmamaktadır.”

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: “Kredi,, gider, olarak, kaydedildi”,
Yorumlar
Haber Yazılımı