Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Kaleköy, Yukarı Kaleköy Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle su altında kaldı. Bu nedenle Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Kale Köyü, yeni bir yerleşim alanı olarak, köyün 300 metre yukarısındaki alana yeniden inşa edilecek.

KALE KÖYÜ YENİ YERLEŞİM ALANI

Yukarı Kaleköy Barajı'nın su seviyesi hızla yükseliyor ve Kale Köyü'nün mevcut yerleşim alanı su altında kaldı. Bu nedenle Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Kale Köyü, yeni bir yerleşim alanı olarak, köyün 300 metre yukarısındaki alana yeniden inşa edilecek. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 101 ada 2 nolu parselde, 5543 sayılı İskan Kanunu'na göre yapılacak olan yeni yerleşim alanı, İl Özel İdaresi İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından 05.06.2024 tarihli teklif Bingöl İl Genel Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI ONAYLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüğü tarafından şehir plancısı Süleyman Bayram'a yaptırılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 8 kamu kurum ve kuruluşundan olumlu görüş aldı. Bu plan kapsamında Kale Köyü'nde 7 gelişme alanı, 4 park alanı, 1 ilkokul, 1 mezarlık, 1 sağlık tesisi ve 1 sosyal tesis alanı bulunacak. Toplam 33 bin 998 metrekarelik alan gelişim alanı olarak planlanırken, geri kalan alanlar ilkokul, sağlık tesisi, park, sosyal tesis ve mezarlık olarak ayrıldı.

TARİHİ YAPILARDA YOK EDİLDİ!

Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!" Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!"

Bingöl’ün Solhan İlçesi’ne bağlı Kaleköy’de bulunan tarihi yapılarda su altında kaldı.Bölgede bulunan kale zindanı, Ginç Kalesi, tarihi meralıklarda sulara gömüldü.

Tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yetkililerin gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.

HABER EYLEM ÖZEN