SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA (satırların yazarı, ben)

Gerçekleşmesi muhtemel, kurgusal, öznel nitelikli kaleme aldığım bu yazı 2023 yılı ve öncesine ait imgelerimin atideki muhtelif bir zaman diliminde, faraza 2050'li yıllarda yazılmış olduğu kabul edilerek okunmalıdır. 

O günleri görmemiz dua ve temennisiyle Allah nasip etsin. 

"KALABALIĞIN UYUMUNA İNAT HAYALİN GERÇEĞE DEĞDİĞİ YERİ SEVİYORUM."

Oturmuştu  Az Tepesi'ne.

Derin düşüncelere daldığı,

Bir nefes aldığı tütünün dumanından belliydi. 

Belli ki yine tasavvurlarında küçük kenti Çevlik vardı.

Derinden içleniyordu Bingöl için neler yapabilirim diye?

O, bin dokuz yetmiş altı yılının haziran ayında Bingöl'de dünyaya gelmişti.

Karer Yaylası'nın Sarıdibek (Korikan) Köyünde doğan Babası Veli Bey ve Annesi Medine Hanım'ın biricik bebeğiydi.

Anne ve babasının yüreğinin o sıcacık sevgisi ,şefkati ve ilgisiyle büyütülmüştü.

Ebeveynleri bir gün evladının büyüyeceğini ve ileride sadece kendisi için değil de yaşadığı ana, ata ocağı şehrinin Yenişehir Mahallesi'ne muhtar seçileceğini ferdasında taa Ankara'ya mebus olarak gideceğinin hayalini derin bir vadide bir nehir asaletinde akan Çapakçur Deresi'nin ikiye böldüğü temiz havası ile meşe ağaçlarının örtü misali etrafını sardığı oksijen deposu Bingöl'de hayalini dahi kuramazdı elbette. 

Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovalamakta ve zaman su gibi akıp geçecekti.

Sarı Çizmeli Mehmet'de  bu süre içerisinde büyümüştü.

Bu satırlarda belki  "Z kuşağı  ile Z artçısı" kuşağın"  çoğunun adını ilk defa duyacağı  Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, İlk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamlamış,

Anadolu Üniversitesi İşletme ile Halkla ilişkiler bölümlerini bitirmişti.

Üç yüz on üçüncü devre kısa dönem askerliğini jandarma olarak Köroğlu'nun memleketi Bolu Kartalkaya'da yapmıştı.

Bolu'da "Bolu’nun Babası" ünvanını alan İzzet Baysal'ı gıyabında eserleriyle tanımıştı.

"At ölür meydan kalır.Yiğit ölür şanı kalır." Sözünün sağlamasını yapan İzzet Baysal'ı kendisine model almıştı.

( İzzet Baysal kimdir? Sevgili Bolulular; size sunabildiğim bu imkanları dürüst ve gayretli çalışmaya, tasarruflu davranmaya ve sebatkar olabilmeye borçluyum. Sizin de aynı ilkelerle benzer imkanlara erişebileceğinizden eminim.” diyen İzzet Baysal Bolulu hayırsever işadamıdır.)

Doğruluğu, ciddiyeti ve mütevaziliği seven, bu nitelikleri ile Bingöl'ümüzün sevilen "bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı" var misali üzerinde yarım asırdan fazla zamanın geçtiği, yaşadığı dönemde yaptıkları ile gönüllerde taht kuran,eksikliği her an hissedilecek bir değerdi Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.

Milli Eğitim bünyesinde on sekiz yıl vekil öğretmen olarak çalışmış bu vesile ile çok sevdiği Bingöl'üne "Deryada damla olsun"  katkı sunmak için büyük  gayret içerisinde olmuştu.

Çalışma azmi, hemşehrilerine hizmet etme duygusu yüksek olan, kişiliği  ve karakteri ile çevresinde sevilen biri olması münasebetiyle siyasete girmişti.

Bingöl Merkez Yenişehir Mahallesi Muhtarı olarak şirin kentine hizmet etmeye seçmenlerinin teveccühü ile seçilmişti.

Siyasetin kendisine tanıdığı imkan ve ayrıcalıkları sadece Bingöl ve hemşehrileri için kullanmıştı.

Siyasette sevdalandığı ilkelerinden asla taviz vermemiş bazı geleneksel dengeler aile, aşiret, bölgecilik gibi engellere rağmen çizgisinden ödün vermeyerek seçmenlerinin gönlünde unutulmaz yerini almıştı.

Bu ilkeli tutumu sayesinde gönüllerde yer etmiş,

Siyaseti güç, uğraş, çıkar odaklı değil hizmet odaklı düşünmüştü hep.

Bundandır ki doğduğu topraklara  ve  insanlarına duyduğu sevgiyle  Ankara'da kalmamış gelip halkıyla beraber  iç içe yaşamıştı.

Her seçmenin yüreğinde ve belleğinde silinmez izler bırakmıştı.

Bu vesileyle (arada herhangi bir nedenle, erken seçim olmazsa ve sağlık olur ömür vefa ederse) 2028 - 2033 yılları arasında 29.dönem Parlamento üyeliği seçimlerine girmiş hatırı sayılır oylarla seçimi kazanmıştı.

Başkentte, ,Devletin ve hükümetin kalbinde Bingöl için daha çok imkan oluşturmak, eksikliklerin giderilmesi için talepte bulunmuş ve bu taleplerinin ısrarcı takipçisi olmuştu.

Sandıktan kendisine  hatırı sayılır miktarda çıkan  oylar sonucunda hemşehrilerine teşekkürü ise onlar için yaptığı icraatlarla göstermişti.

Eksik olanı görmüş, istemesini bilmiş ve istemekle kalmamış adeta tuttuğunu koparmıştı.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa seleflerinden aldığı ilhamla haleflerine örnek olacak büyük bir başarı sergilemiş, ilimiz için güzel imkan ve fırsatlar sunulmasına vesile olmuştu.

Ortanın üstü yaşı, karizmatik duruşu, üzerine aldığı sorumluluğun verdiği enerji ile dolu bir genç haline gelmiş mebusluğunun hakkını vermişti.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa 29.dönem milletvekilimiz, nezaketi ile de örnek alınacak bir kişiliğe sahipti.

Asla negatif ayrımcılık yapmazdı, gerektiğinde ise dezavantajlı olanlara pozitif ayrımcılık yapmaktan kaçınmazdı.

Rakiplerine karşı da çok kibardı.

Onun yanında her kesimden insan değerliydi.

2020'li yılların enflasyonist güç şartları içinde ilin coğrafi, kültürel, doğal ve ananevi dokusuna,hakim olunan medeniyetin yapısına zarar vermeden yazıları ile repertuvarında farkındalıkları  göstermişti.

Nazarında geçerli olan tek kriter vardı.

Hiçbir zaman, kişi, zümre, odak endeksli veya siyaset yapmak İçin siyaset yapmadı, tamamen halkının iradesini maksimum kapasite temsil etmeyi önceleyen bağımsız bir siyaset anlayışına sahipti.

Doğası gereği kişilere bağlılığı reddeden özgür bir siyasetçi olmasından, alanında da önde gelen gerçek halk savunucusu model bir siyasetçi olduğu onu tanıyan herkes tarafından biliniyordu .

Bingöllü hemşehrilerine mebus olarak vesile olduğu birçok yatırım ve hizmeti ise hâlâ  adından söz  ettiriyordu.

Birçok önemli hizmetleri o günden bugüne varlığını koruyor, hala faal olanlarıda var.

(Noktalı yerler atide okuyucu kaleminden doldurulacak)

 .......... fabrika,hastahane, isthdam, eğitim, sosyal, kültürel ve benzeri daha birçok sıradan ve sıradışı  hizmeti ile ilimizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmuştu.

Bu katkının, dikilen ağacın meyvesi ise gelecek nesil(biz) tarafından tüketilmektedir. 

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Milletvekili olduğu dönem öncesi,sırası Bingöl'de başlayan yolculuğunun dönüşü emekli olduktan sonra da yaşamına Bingöl'de devam etmişti.

Boş zamanlarını doğada geçirmiş, köşe yazıları yazmış,satranç oynamış,kitap okumuş, çeşitli kültürel ve sosyal aktivitelere katılmış ve Çevlik'in gelişmesi için hiçbir fedakarlıktan imtina etmemişti.

Elbette Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı merak edenlere sadece bu satırlarla tanıtmak onun hizmetleri ve kişiliği için eksik kalırdı.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı onun döneminde yaşayanların sözlerinden,anılarından dinlemek,tanımak gerek o zaman Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi ne kadar alicenap bir değerimizin olduğunu bilir ve hatırlarız.

O,  yaşantısı ve kişiliği ile olsun Bingöllülerin gönlünde yaptıklarıyla sevgiyi yakalamış ve hala hayırla yadedilegelmiştir.