Haber Detayı
19 Ekim 2020 - Pazartesi 18:44
 
Arı ürünleri Ar-Ge yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı
Bingöl Üniversitesi Arı ve doğal ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.
GÜNDEM Haberi
Arı ürünleri Ar-Ge yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı

Merkezin amaçları şöyle sıralandı:

-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında ihtisaslaşacak olan üniversitenin kısa, orta ve uzun vadede ortaya koymuş olduğu bütün hedeflerinin gerçekleştirilmesinde PİKOM ile koordineli olarak aktif rol almak ve bu alanda sürdürülecek AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve eğitim bazlı sürdürülmesine katkı sağlamak.

-İlgili mevzuat hükümleri kapsamında patent, proje, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak, teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki donanımsal altyapının geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin bölgeye sunacağı kalkınma odaklı projelerin yürütülmesi için gerekli potansiyelini artırmak, ihtisaslaşma alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, araştırmacı, üretici ve sanayicilere her türlü hizmet vermek, misyonuna uygun olarak her türlü AR-GE ve ÜR-GE faaliyeti yürütmek, yürütülen faaliyetlere destek vermek, Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda ihtisaslaşma ve kalkınmayı sağlayacak diğer bütün faaliyetleri yürütmek, belirlenen hedeflere etkin bir şekilde ulaşmak amacı ile eğitimler vermek, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve Üniversitenin ihtisaslaşmasına katkıda bulunmak, kongre/sempozyum/çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, yayınlar yapmak, ulusal veya uluslararası faaliyetlere katılmak, gerek görüldüğü taktirde alt çalışma grupları veya komisyonları kurmak.

-Tarım ve havza bazlı sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında bir model merkez haline gelmek, AR-GE çalışmaları sonucundaki çıktıların sınai mülkiyet hakları kapsamında tescillenmesini gerçekleştirmek, kalkınma odaklı reel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek.

-PİKOM yönergesinde belirlenen ve merkezin faaliyet alanlarına giren her türlü faaliyeti ilgili yönerge hükümleri uyarınca PİKOM ve ilgili diğer birimler ile koordineli olarak yürütmek.

-İhtisaslaşmayı artırmak için ilgili merkezler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar ile koordinasyon halinde olmak.

-Merkezin amaçları doğrultusunda üniversitenin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için yetkili kurullarca kendisine verilecek diğer  görevleri yapmak.

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

Merkezin faaliyet alanları ise şöyle sıralandı:

-Kalkınma ve ihtisaslaşma hedefi kapsamında arı ve doğal ürünler başlığı altında bölgede ihtiyaç duyulan araştırma konularını planlamak.

-Belirlenen konularda başvurusu yapılan projelerin değerlendirme ve izlemesini PİKOM ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirmek.

-Üniversitenin çeşitli birimlerinden veya ilgili üretici/sanayici/kamu kurumlarından gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hizmet sağlamak.

-Bölgesel kalkınma ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

-Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, katma değerli markalı ürünler elde etmek, geliştirmek.

-Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ilgili alanlarda uygulama ve staj için yer ve hizmet sağlamak.

-Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını kamu ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak.

-Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine rehberlik etmek.

-İlgili mevzuat hükümleri kapsamında çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans, eğitim ve kurs programları düzenlemek.

-Hem akademik hem de hizmet amaçlı olarak arı ve doğal ürünlerin her türlü analizlerini ilgili mevzuat hükümleri ve protokoller çerçevesinde yapmak.

-Katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve/veya üretmek.

-Ürünler için etiket, tasarım, dolum ve paketleme hizmeti sağlamak.

-İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu/özel kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Rektörlük tarafından tahsis edilen yerde faaliyet göstermek.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Arı, ürünleri, Ar-Ge, yönetmeliği, resmi, gazetede, yayınlandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı