26 Nisan 2022'de kaleme aldığım "BİZİ YÖNETEN ve ÇALIŞANLARA DAİR" başlıklı yazımın postmodern haliyle tekrarıdır.

"Hayatın amacının sadece kendinize hizmet etmek olduğuna inanıyorsanız hiç amacınız yok demektir bugün yapacağınız hizmetler ile millete yardım edin."

Güzel ülkemizin güzel bir parçası olan kentimizin güzel ve iyi yürekli insanlarına dair en önemli şey onları değerli hissettirmektir .

Onlara her bakımdan en iyi imkanların içinde en güzel ve en  iyinin yanısıra kaliteli hizmetleri sunmaktır.

Merkezden yerele, genelden özele seçilmiş ya da atanmış olsun.

Vatandaşı, hemşehrisi için çalışan her yönetici ve emrindeki ekibi, belki çok uçuk görünen aşağıdaki nitelikler ile donanmış psikolojik karakter ve kişisel niteliklere sahip çalışma azmi,iradesi, müteşebbisliği ile imkanların kendisine tanınan bir ayrıcalık, imtiyaz değil bilakis örneklerini nadirde olsa vatandaşına  ya da hemşehrilerine daha iyi, daha güzel, daha kaliteli icraatı ulaştırma ülkemiz ve şehrimiz yöneticilerinde gördüğümüz kibirden uzak bir mutluluk kaynağı olarak görme anlayışı çoğalmalıdır.

Basından izlediğim ve hemşehrilerimizin zaman zaman konuşma aralarında cümlelerinde sakladığı ve dile getirdiği ilimizin mülki amiri ilimiz yöneticileri olmak üzere ve diğer  yöneticilerimizin nezaketle çalışmalarını görmek mutluluk verici bu hizmetlerden hemşehrileri olarak yararlanan bir vatandaş olarak zatıalilerine teşekkür ederim.

Denilebilinir ki hiyerarşide en büyük yöneticilerimiz yönetişim içerisinde özverili bir şekilde çalışıyorlarsa emirlerinde bulunanlar için bu model bulunmaz bir enerji kaynağıdır.

Aşağıdaki satırlarda ifadesini bulan nitelikler şehrine iyi, güzel ve kaliteli hizmet sunan herkese ait karakteristik nitelikler olarak genellenebilir.

Kaliteli hizmet sunmanın abc'si aşağıdaki satırlarda haddimi aşmadan ve sürçi lisan olursada af dileyerek kanaatimce ifade etmek istediğimde.
Yönetişim içerisinde yönetici:  

Açık olmalı,

Altındaki yöneticileri yetiştirmeli,

Bilgi ve tecrübesini paylaşmalı,

Bilgi toplama yeteneği ile görevine hakim olmalı,

Karşısındakileri bilgilendirmeli ve dinlemeli,

Kendini bilmeli,

Cesur olmalı,

Çevreye ve doğaya önem vermeli,

Dayanıklı olmalı,

Soyut düşünebilmeli,

Emrivaki yapmamalı ve emrivakiye izin vermemeli,

Esnek olmalı,

Esprili olmalı,

Fedakar ve gerçekçi olmalı,

Göreve talip olmalı,

Güvenilir olmalı,

Kendine güvenmeli,

Daima planlı ve hazırlıklı olmalı,

Hedefi olmalı ve hedefe yönelik kararlı olmalı,

Hesap adamı olmalı,

İkna etme yeteneği olmalı,

İnisiyatif kullanmalı,

İnsanı tanımalı, anlamalı, insan sarrafı olmalı,

Hizmetinde olduğu insanlara değer vermeli,

Yaptığı işe inanmalı,

Hızlı ve doğru karar vermeli,

Yerinde ve zamanında konuşma yeteneğine sahip olmalı,

Liyakat aşığı olmalı,

Mükemmeli aramalı,

Müsahamalı ve hoşgörülü olmalı,

Girişimci olmalı,

Mütevazı olmalı,

Öğrenme  azmine sahip olmalı,

Önder  ve lider olmalı,

Birleştiren ve bütünleştiren,

Organize edebilme yeteneğine olmalı,

Prensip sahibi olmalı,

Problem çözücü olmalı,

Programlı olmalı,

Biraz sıradışı yani karizmatik olmalı,

Sorumluluk alma bilincine sahip olmalı,
Stratej olmalı,

Öngörülü olmalı,

Olabilecekleri tahmin etmeli,

Vizyon geliştirmeli ve vizyonuna sadık olmalı,

Yönetme  yeteneğini geliştirmeli,

Zaman kavramına sahip olmalı ve zamanı kullanmalı,

Toplamda düşünen , plan yapan ve uygulayan olmalı.

İçinde bulunduğumuz çağ ile uyuşmayan yılışık ve yalakalı duruşlardan uzak, yönetişime kendinden bir şeyler katabilecek özgüveni oluşmuş çalışanların tercih edilerek, yukarıda saydıklarımı içselleştirmiş çalışanlarımızın ve seçilmişlerin artması umuduyla...

Özelde ilimizin genelde ülkemizin heyecandan ağzımızı açık bırakan icraatları gerçekleştirebilecek bürokrat ve seçilmişlerin ideal profilini yergi ve övgü amacı taşımadan kıt bilgilerimle alanında uzman otoritelerin tespitlerine dayanarak ifade ederek eksik kalanları unutulmuş varsayarak hoşgörü içerisinde daha güzel , iyi ve kaliteli çalışmaların olacağına bir hemşehriniz olarak inanıyorum...