"Halk için söylenenlere değil, yapılanlara bakmak gerekir."

Muhtarlık vatandaş ile mülki ve idari amirler arasındaki en sağlam köprüdür. 

İktidar eşittir bir fikir sistemi, teşkilat, para, propaganda ve güvenlikten oluşur.

İfade edilen kavramlar iktidarların olmazsa olmaz formülüdür. 

Bu formül yaşamın aktığı her yerde mevcuttur.

Dünyanın her yerinde bir aileyi, bir işletmeyi,  bir devleti yönetmekte bir İktidar gerektirir.

İktidar olmanın en önemli sacayaklarından biride bir fikir sistemine, ya da moral değerlere sahip olmaktır.

Küçük, büyük milyonlarca hatta milyarlarca menşei bilinen bilinmeyen iktidarlar vardır.

Bütün iktidarların tek ve mutlak amacı iktidarın türüne göre en iyi hizmeti sunmaktır.

Aile bir kurumdur iktidarın en küçük biçimidir.

Ailede iktidarın sağlıklı olmasında esas kriter bir fikir sistemi kuralının uygulandığı alan olmasıdır.

Ailenin en önemli moral değeri, fikir sistemi ailenin varlığını,birliğini korumak, aile üyelerinin sağlıklı,huzurlu olmasını amaç edinmek ve ailenin devamını sağlayacak ekonomik değerleri tesis ederek topluma,millete ve devlete faydalı bireyler ya da vatandaşlar yetiştirmektir.

Aile iktidarının birliğini sağlayan en önemli kıymet maddi değerleri geride bırakan bu moral değerlerdir.

O nedenle ülkemizde,  dinimizde, etik değerlerimizde ve 
yasalarımızda aile kurumu iktidarı istisnai haller dışında sağlam temellere dayanmaktadır. 

Aile kurumu gibi işletmelerinde bir iktidarı vardır.

İşletmelerde bir kurumdur nitelikleri farklı olmakla beraber küçük ve büyük sayılacak sayısız renkli iktidarlardan oluşur.

İşletmenin iktidarının devamında esas ölçü bir fikir sistemi kuralının uygulanışı belirleyicidir.

İşletmenin en önemli moral değeri, fikir sistemi yani işletmenin varlığını devam ettirecek vizyon ve misyonuna sadık, İşletme personelinin iş güvenliğini sağlayacak maddi koşullarda sağlıklı çalışmalarına imkan oluşturmak  ve iletişimin , sözün gücünüde kullanarak işyerini ekonomik olarak büyütmeyi gaye edinerek çalışanlarına, içinde bulunulan topluma,millete  ve devlete ekonomik katkı sağlamaktır.

İşletmenin birliğini sağlayan önemli belirti maddi değerleri geride bırakan vizyon ve misyonda somutlaşmış bu moral değerlerdir.

O nedenle ülkemizde Ahilik ve Yonca Sistemi gibi etik değerlerimizden oluşan teamüllerin yanı sıra 
yasalarımızda da işletme  kurumu iktidarı korunmaktadır.

Devlet iktidarı başta olmak üzere genel ve yerel (belediye yönetimi,il özel idaresi gibi) resmi ve özel (dernek,kulüp,tiyatro,hastahane) bir çok makro ve mikro iktidarlar mevcuttur. 

Yukarıdaki formül hepsine uygulanabilir mahiyettedir.

Aile ve işletme iktidarı misalleri ile açıklayıp yine bir İktidar çeşidi olan mahalle  ve köy yönetimi birimi olan  muhtarlık ile bağlamak istiyorum. 

Bu satırlarda özellikle  mahalle muhtarlığına değinmek istiyorum. 

Ülkemizde en yaygın olan iktidar türünden biride muhtarlıktır.

Özellikle mahalle muhtarlığı iktidarının fikir sistemi ve moral değeri sakini olduğu mahallede, yerleşik sakinlerin ideal, huzurlu ve sağlıklı şartlarda yaşamını sürdürmesini sağlayacak hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılması hususunda muhatabı ilgili kurum ve kuruluşların icra makamlarına bilinen resmi prosedür ve şifahi yollarla iletişim ve sözün gücüne inanarak iletmesi, hizmetin aciliyetine göre temininin sağlanması için gerektiğinde mahalle sakinleri el ele  birlikte ısrarlı takipçisi olmalıdır.

"Muhtarlık bir yetki makamı olduğu kadar bir sorumluluk makamıdır. 

Hem kanuni ve hem de vicdani bir sorumluluk merciidir. 

Muhtar köy veya mahallelerde beş yıl boyunca hizmet verir ve dört tane aza(üye) ile çalışır. 

Çalıştığı bölgedeki yol,  çeşme, kaldırım gibi ihtiyaçların yerel belediyelere iletilmesini sağlar.

Köprü, yol, çeşme gibi ortak kullanım alanlarının gerekli durumlarda bakım ve onarımının yapılması için aracılık  eder.

Muhtarlar merkezi iktidarın köy ve mahalledeki temsilcisi olarak hizmet verir. 

Bu yüzden hükümet kararlarının ve yönetmeliklerin halka ilan edilmesini sağlar.

Bölgedeki ortak işlerin imece usulü ile yapılmasına ve tamamlanmasına vesile olur.

Seçim dönemlerinde, sandık seçim kurullarında yer alır.

Seçim listelerini halka beyan eder.

Askerlik çağına gelmiş kişilerin kimlik çizelgelerini beyan eder.

Bölgesinde bulunan engelli, yaşlı, kimsesiz ve bunun gibi ihtiyaç sahiplerini belirleyerek bu kişilerin devletin sağladığı sosyal yardım desteklerinden faydalanmasına yardımcı olur.

Bulaşıcı ve salgın hastalıklara yakalanan kişileri hemen sağlık kurumlarına bildirir.

Muhtar, mahallede başı sıkışanların sığındığı ve  kimsesizlerin dayanağıdır. 

Muhtar aynı zamanda, misafirlerini en iyi şekilde ağırladığı ve demli çayı ocaktan inmeyen konuksever ev sahibidir.

Muhtar, mahallenin gören gözü, duyan kulağı, konuşan sesidir. 

Nihayetinde muhtar bir ülkeyi oluşturan yerleşim birimlerinin en küçük iktidarının temel taşıdır.

Yerleşim birimi olma yeterliliğine sahip meskün mahali göz önünde bulundurursak muhtar hasılı kelam  vatandaş ile mülki ve idari amirler arasındaki en sağlam köprüdür.